CURIERUL CONSERVATOR, o publicatie nonprofit si necenzurata
Scutul Creștin Românesc .EDUCATIE JUSTTIE CRESTINISM pentru toti!
Capitole media
. Prima pagina
. Internațional
. Antimondializare
. România
. Emigratia romana
. Manipulare media
. Educație
. Sănătate
. Ecologie
. Crestinismul nostru
. Știință
. Monarhia noastră
. Umor
. Papagalul Republican
. Imagini din România
. Pentru Demnitate
. Jurnalism necenzurat
. Știați că...
. Arhiva
. Legături Externe
. Redacția

Scutul Creștin Românesc

.
 
Initiative
. 
Sesizări


Căutare:
Trăiască România liberă, unită si creștină, Trăiască Regele!
Propuneri pentru civism și democrație economică, dar nu numai

 


Scutul Creștin Românesc
PRO LEGE DEI
(2005-2008)
 


 

Manifestul Creștinului Român

(proiect provizoriu de lucru, Versiunea 6.7 din Septembrie 2008)


Preambul

1. Munca este demnă și trebuie să ofere oamenilor liberi o valoare stabilă, îndestulătoare, care să nu poată fi devalorizată sau aneantizată prin artificii fiscale înrobitoare.

2. Întâi omul, mai apoi afacea pecuniară. Întâi libertăți și drepturi pentru oamenii din România, mai apoi libertăți și drepturi pentru bănci, companii și alte asociații cu interes pecuniar, indiferent de unde ele provin.

3. România și inițiativa românească să fie pe primul plan, mai apoi vin alte interese de grup, minoritare, sectare etc.

4. Sprijinirea, asigurarea și garantarea drepturilor și mijloacelor de existență pentru țăranul român.

5. Sprijinirea, asigurarea și garantarea drepturilor și mijloacelor de existență pentru instituția familiei.

6. Limitarea strictă a puterilor și instrumentelor bancare bazate excesiv pe speculă, dobândă și alte mecanisme generatoare de inflație.

7. Demontarea dispozivului inflaționar prin revenirea la valori materiale cu existență reală și stabilă, în cele mai multe circumstanțe economice.

8. Reintroducerea unui sistem social bazat pe competență și performanță profesională la un standard civilizat.

9. E logică de stat și rațiunea de a fi a statului: România și cetățenii ei sunt prioritari, principiu valabil și în chestiunile economice.

10. În sectoarele economice vitale proprietatea națională de stat trebuie să joace iară un rol important, de echilibru, într-un sistem mixt, care implică coexistența capitalului și proprietății private.

11. Reintroducerea principiului bazat pe justiție, omenie și profesionalism în administrația națională de stat.

12. Eliberarea progresului tehnico-științific de sub influența și controlulmafiilor și a altor grupuri cu interes ocult și/sau pecuniar.

13. Îngrădirea accesului la funcțiile de stat pentru membrii mafiei francmasonice și cei ale altor societăți secrete sau așazise "discrete".

14. Interzicerea avortului și eutanasiei.

15. Pentru o protecție reală, efectivă și garantată a animalelor.

16. Pentru monitorizarea exactă și științifică a activității asociațiilor de tip ONG.

17. Pentru crearea unei transparențe publice asupra fluxurilor de capital din și către România.

18. Recunoașterea juridică și acordarea de daune pentru victimile marxismului din perioada de suveranitate parțială 1947-1989.

19. Demascarea, judecarea și pedepsirea criminalilor care au profitat josnic și ilegal de pe urma perioadei tranziției 1990-2007 (ante integrare UE).

20. Epurarea marxiștilor din instituțiile statului.

Încheiere


1.
Se cere un control statal al alinierii prețurilor la alimente, energie și alti factori economici critici pentru existența de zi cu zi a cetățenilor. Controlul poate fi exercitat pozitiv, nu prin dirigism ci prin alte diverse mijloace. Controlarea performanțelor, legalității și compatibilității etic-morale a contractelor publice, prin stimularea situației concurențiale pe piață -antimonopol- cât și prin reducerea impozitelor, accizelor și altor feluri de taxe. Alinierea prețurilor la standardele "occidentale" nu este altfel acceptabilă.

2. Acces nelimitat al bunurilor de consum occidentale pe piețele românești numai în schimbul accesului imediat și nelimitat al românilor la piețele de muncă și de contracte din occident!
- Accesul nelimitat al străinilor la piața de imobile și terenuri în România, unde aceștia obțin rezidență și drepturi de activitate speculativă, numai în schimbul accesului nelimitat al românilor și dreptul lor nelimitat la rezidență în statele respectiv structurile suprastatale, de tip Uniunea Europeană etc.- de unde provin acești străini.

3. Sprijin instituțional pentru demararea și rentabilizarea micii inițiative private românești și îngrădirea imediată a puterii corporațiilor și trusturilor monopolizante, fie naționale sau cele care în ultimii ani au venit din străinătate și care, prin concurența neloială, nu mai permit inițiativa capitalistă românească.

4. Sprijinirea țăranului român, care este talpa țării și singurul garant al existenței pe mai departe a României. Țăranul român trebuie să-și primească imediat titlurile de proprietate pentru pământ și păduri! El trebuie protejat de influențele distrugătoare ale mondializării, care se răsfrâng azi asupra lui
- prin ticăloșenia speculei băncilor private,
- prin prostia și hoția administației locale și centrale republicane,
- prin presiunile megatrusturilor cu profil agricol și al multinaționalelor de import-export,
- prin reglementările antinaționale, demolatoare ale birocraților Uniunii Europene.
- prin propaganda marxistă a oligarhiei roșii din România, care vrea să reintroducă sistemul criminal și falimentar cooperatist!
Țăranului român îi trebuie garantată
- comercializarea întregii producțiii agricole fie și numai la prețuri care să acopere costurile sale de producție plus un minim de profit,
- pensii decente,
- servicii cu adevărat gratuite de sănătate publică și
- acces gratuit și public la educația generală și cea de profil la standard de calitate europeană.
- Trebuie acționat imediat împotriva degradarii și depopulării satului românesc, prin programe economice, sociale și de educație!
- Asistențele acordate structurilor mafiote specializate pe agricultură trebuiesc sistate!

5. Să sprijinim familia românească! Băncile particulare din sistemul mondial al marelui capital fac speculă, jaf și ravagii enorme prin activitatea de acordare de credite particulare de tip "rechin" în domeniul imobiliar! Statul român trebuie să sprijine familiile din România
- prin acordarea de împrumuturi pentru achziția, construcția și/sau renovarea caselor individuale amplasate pe terenuri din România.
- Împrumuturile trebuiesc acordate pe termen scurt fără dobândă și cu o dobândă modestă pe termen lung și foarte lung.
- Familiile tinere de români din Basarabia trebuiesc deasemenea ajutate financiar la stabilirea domiciliului fie în provincia română Basarabia, fie pe teritoriul România.
- În cazul imposibilității rambursării ratelor la timp, reposedarea de către bănci și evacuarea persoanelor din imobilele creditate vicios trebuie interzisă.

6. Băncile particulare din sistemul mondial al marelui capital fac speculă, jaf și ravagii enorme prin activitatea de acordare de credite particulare de tip "rechin" în scop de consum.
- Statul român trebuie să implementeze acum o legislație de reglementare a creditelor menită îndeosebi a elibera de toate datoriile pe acele familii de români prinse fără vina lor în situația de supraîndatorare la bănci, la societățil comerciale care dau credite de consum precum și la companiile de asigurarii.
- Tebuie interzisă practica de vindere a creanțelor neperformante către companii sau structuri executorii de tip rechin, inclusiv interzicerea traficului acestor datorii și dobânzi aferente pe piețe de creanțe particulare de tipul bursei.
Specula cu nenorocirea oamenilor trebuie interzisă prin lege!

7. Să punem capăt unei tranziții criminale! Pentru a neutraliza mecanismul spoliator "inflație"/deflație, așa precum și specula prin dobândă și suprapreț (monopol!), elementele economice care sunt azi principalele vinovate de dezagregarea, spolierea și înstrăinarea economiei naționale,
- statul român trebuie să revină imediat la moneda Leu-aur
, valută forte fixată direct la o anumită cantitate reală de aur pentru fiecare unitate leu, respectiv bancnotă,
pusă în circulație. - Unitățile monetare cibernetice trebuie interzise prin lege, atâta timp cât nu pot fi identificate și inventariate la nivel de unitate indivizibilă cu corespondență reală, materială.
- transferul bursier ultraspeculativ, bazat pe credite și creanțe cvasivirtuale, de tipul futures trebuie interzis. Se vinde si se cumpără numai ceea ce există real în momentul tranzacției.
- Se cere monitorizarea publică a ieșirilor de fonduri din România către "paradisurile" fiscale și anonime (Elveția, etc.),
-
a efectuării de plății prin instrumente externe (Elveția, etc) a firmelor situate în România.
- Se cere monitorizarea publică a intrărilor de fonduri în România, mai ales când acestea sunt folosite la achiziții majore/strategice în domenii mobiliare și imobiliare, sau la constituirea de carteluri, monopoluri și/sau firme paravan pentru spălarea banilor de proveniență ilicită.
-Se cere reintroducerea planificării naționale macroeconomice de tip cincinal, dar într-o versiune modernă, transparentă, performantă, așa precum aceasta este practicată de decenii în mari țări civilizate precum Suedia, Japonia, etc.

8. Subvenționarea cercetării și revigorarea educației profesionale, a meseriilor, a caltății serviciilor meșteșugărești, singura strategie menită a evita ca în viitorul foarte apropiat întreagă țară să decadă la nivelul unui exportator de forță de muncă brută, pentru proiectele străinilor sofisticați.

9. Statul român trebuie
- să achiziționeze de preferință produse și servicii românești
, atât din România așa precum și din Basarabia precum și de la întreprinderile românilor din diaspora,
- caietele de sarcină trebuind fi publice și puse din timp, pe un for unic, la dispoziția celor interesați de contracte. (Retro-"legalizarea" trebuie interzisă).
- Contractele suspecte și păgubitoare, tip masonerie/mafia, semnate și "garantate" public de republică, dar negociate pe sub mână cu multinaționalele veroase, trebuiesc renegociate și defalcate în subunități, care să fie puse imediat la dispoziția întreprinderilor românești, sau pur și simplu revocate.

10. Statul român trebuie să formeze noi întreprinderi sau să achiziționeze, ori să naționalizeze, cel puțin 51% din capitalul întreprinderilor de importanță strategică, deja existente în ramurile strategice ale economiei naționale: energie, servicii bancare, apărare, ape, turism (exemple).

11. Problemele grave ale administrației românești sunt lipsa de profesionalism (prostia) și mai ales lipsa de integritate (hoția) a personalului angajat în instituțiile republicane. SCR propune
-monitorizarea publică a activității instituțiilor publice , printr-un sistem activ și relevant de punctaj, care să fie acordat funcționarilor republicani, direct și anonim de către cetățeni , în funcție de prestațiile acestora. SCR cere
- sancționarea imediată a abuzurilor din partea funcționarilor republicani. Abuzuri sunt
- procurarea de avantaje personale, sau de familie, realizate în timpul ocupării unei funcții publice, prin activități paralele de afaceri și însușire,
- prin acordarea preferențială de înlesniri ilegale contra cost sau alte forme de plată,
- prin dobândirea de avantaje personale datorate delictului de inițiat, si/sau
- prin cumulul de funcții publice si/sau
- alăturarea activității funcției publice acelor asociații care au activități de profit și influență
.
SCR cere aici
- destituirea,
- asigurarea probelor si
- judecarea infractorilor, dar mai ales,
- nationalizarea imediată a tuturor valorilor obținute ilicit, în mod incompatibil cu funcția deținută.
- Aceste bunuri și valori trebuie să fie donate direct -și nu prin licitații sau tezaurizare- categoriilor defavorizate ale societății spoliate, prin programe sociale îndreptate către:
-
pensionari, copii orfani, persoane cu handicap, victime ale regimului bolșevic!

12. Progresul tehnic este controlat de marile corporații care de multe ori blochează dezvoltarea tehnologiilor economice, gratuite sau nepoluante necsare și posibile azi, în diversele ramuri de activitate economică și socială. Unul dintre aceste instrumente de control și exploatare este cel al brevetului. SCR cere înființarea unor instrumente legale care să limiteze la max. 5 ani perioada valabilități (protecției) invențiilor brevetate, care au un potențial ridicat de interes public vital. Astfel, tehnologiile protejate abuziv vor deveni în scurt timp un bun public, pus la dispoziția tuturor celor interesați, un lucru care este de multe ori sprijinit chiar de către inventatori, ale căror drepturi și idei sunt furate și sechestrate de marile companii și birourile lor de avocatură speculativă. Astfel se vor deschide noi drumuri către energia gratuită (energie punct zero, elctromagnetism, pompe de ioni Moray, etc.) și sisteme de propulsie nepoluante, spre binele real al omenirii.

13. Împotriva imposturii, corupției și hoției instituționalizate: Organizațiile francmasonice, discrete sau secrete, sunt în primul rând
- un cult planetar cu structuri graduale, stricte și piramidale
care
- promovează și practică un propriu sistem cultic de jurăminte și valori,
având astfel
- un caracter pronunțat de rețea paralelă de influență și control.
Aceste calități
o fac din capul locului incompatibilă cu deținerea unei funcții publice în instituțiile statului român, deoarece membri ei
- nu pot fi legați prin jurământ,
- nu garantează fidelitatea, loialitatea și promovarea valorilor comune, incontestabile, enunțate în Constituție,
- nu practică transparența, și în mod istoric dovedit
- nu au o activitate echitabilă și cu adevărat de folos public (cerc închis!),
- nu se simt resposabili față de neam, de Dumnezeu, sau față de valorile Evangheliei lui Isus Christos, aceștia reușind mereu a se sustrage legilor și/sau interogației sau controlului public. SCR cere din aceste motive întemeiate
- interzicerea accesului și suspendarea tuturor membrilor masoneriiilor și/sau mafiilor care activează în -sau candidează la- funcții în instituțiile naționale și în administrația publică de stat. Cei care au părăsit în mod credibil organizațiile masonice, pot fi considerați ca fiind oameni liberi, cu drepturi depline.

14. Dreptul la viață este sacru. Cerem interzicera imediată a avortului și a metodelor farmaceutice de întrerupere a sarcinii, de exemplu celor de tipul RU 486. Sunt exceptate numai cazurile de boală și viol.
- Cerem interzicerea coruperii prin pornografie sau sexualizarea precoce a minorilor, mai ales cea venită din partea activiștilor umaniști ai "eliberării" sexuale.

- Se interzice actul homosexual, care prin natura sa este nu numai imoral, corupător ci și împotriva creației.

- Mai departe se interzice angajaților instituțiilor medicale publice, comportamentul imoral, acte condamnabile așa precum:
- eutanasia în general și/sau asasinarea premeditată deghizată în accident (motivul crimei este mereu evocator) în mod special,
- neglijarea bunăstării și intereselor pacienților și/sau
- luarea sau cererea de mită
,
- condiționarea felului de tratament ce se acordă bolnavului dincolo de aspectele medicale,
- pe criterii ideologice, politice, religioase, cultice sau francmasonice.
- Cerem o îngrijire efectivă, caldă, umană, pentru toți copiii abandonați de români.

15. Dreptul la o viață decentă pentru animale trebuie nu numai ancorat legal, ci garantat în mod practic, efectiv, de către organele de stat. Cerem acum înființarea unei instituții statale reale, efective, pentru apărarea existenței demne și civilizate a animalelor din România, pentru pedepsirea abandonului, neglijării sau maltratării acestor ființe.

16. Împotriva imposturii, corupției și hoției instituționalizate: Se cere înființarea după modelul constituțional SUA a unei instituții legale de stat care să monitorizeze constant și să raporteze statistic, cu rigoare științifică, în mod public și anual, activitatea asociativă și economică a organizațiilor neguvernamentale care au activități pe teritoriul național (inclusiv Basarabia, Herța, N. Bucovina) .

17. Împotriva imposturii, corupției și hoției instituționalizate: Se cere înființarea unei instituții legale de stat care să monitorizeze constant și să raporteze statistic, cu rigoare științifică, în mod public și anual, volumul și fluxul banilor de tip investiții și "subvenții" (reale sau susceptibile) care provin din surse oficiale externe (stat sau particular). Deasemenea se cere monitorizarea știinsțifică și transparență publică pentru fluxul financiar sau de alte valori, care părăsesc definitiv România, către băncile și instituțiile similare tip offshore (paradisuri fiscale)..

18. Împotriva imposturii, corupției și hoției instituționalizate: Legea RESTITUTIO I. Se cere înființarea unei instituții legale de stat care să evidențieze nominal, cu rigoare juridică pagubele fizice și morale create persoanelor de cetățenie română de către sitemul republican marxist în anii de suveranitate parțială 1947-1989. Această instituție trebuie să determine mai ales responsabilitatea entităților străine care au introdus, mijlocit și sprijinit impostura și crimele bolșevice, motivul fiind acela de a cere inculpaților din exterior, despăgubiri -morale și materiale- corespunzătoare pentru victimele tiraniei marxiste. Trebuiesc considerate cererile particulare cât și cererile venite din mediul asociativ.

19. Împotriva imposturii, corupției și hoției instituționalizate: Legea RESTITUTIO II. Se cere crearea unei instituții legale de stat, care să evidențieze "tranziția" mai ales firmele care, prin actul privatizării, au beneficiat -direct sau indirect- de fondurile materiale ale firmelor asociațiilor sau instituțiilor republicane marxiste, care au fost fondate sau consolidate cu fonduri din credite de proveniență externă (străinătate), sume care au fost garantate și/sau replătite de contribuabili - prin intermediul statului român- către acele băncii și/sau alt gen de instituții financiare externe, între 1947-1989 sau din 1947 până în momentul privatizării. Valorile inițiale au persistat și în cazul în care s-au folosit tehnici de inginerii financiare pentru ocultarea adevărului, adică
- schimbări nume de firmă/proprietar,
- defalcări, privatizări parțiale,
- asociații mixte stat-particular, firme căpușă,
- dizolvare/lichidare pur administrativă cu persistență de valori materiale,
- gestionare vicioasă și alte tehnici de ocultare.
După stabilirea exactă sau fixarea etică (prin comisie populară reprezentativă social!) a acestor valori și după adaptarea la zi a acestor sume -după factori precum "inflație" etc.- firmele/persoanele care beneficiază azi în mod ilicit, uneori chiar criminal, de aceste valori, sunt obligate să le restituie în numerar statului.
- Cu aceste sume, instituția va întreprinde lucrării și servicii -transparente și controlabile- în folosul public (educație, sănătate, cercetare, infrastructură, etc) spre beneficiul tuturor cetățenilor români care au fost spoliați de către furtul calificat numit "tranziția" României către economia "de piață".

20. Împotriva imposturii și crimelor politice. Împotriva teroarei și hoției mafiei marxistoide!!
În România nu există un sistem capitalist veritabil! În România se exercită acțiuni de control (prin mafii, carteluri, rețele oculte) și de spoliere, menite a păstra nu numai privilegiile unei vechi oligarhii, ci și pentru a compromite în mintea și inimile românilor ideile democrației, cele ale dreptului la libera expresie și mai ales pentru a compromite idea capitalismului liber întreprinzător. Cei care dau o imagine negativă libertății, sunt în majoritatea lor foști membri și urmași ai ideologiei și instituțiilor marxiste și național comuniste de factură ceaușistă.

Aceștia, în numele "libertății" și "dreptății sociale" militează și activează pentru perpetuarea infamei republici criminale și pentru restabilirea și reinstaurarea vechiului sistem totalitar, un monstru de care majoritatea copleșitoare a românilor s-a dezis în decembrie 1989. Pe lângă demararea imediată a marilor procese care sunt blocate de justiția criminală republicană, Scutul Creștin Românesc cere acum interzicerea tuturor asociațiilor marxiste și de inspirație marxistă, indifirent de numele pe care îl poartă azi, indiferent de etichetele sau alianțele practicate! Cerem acum interzicerea imediată a tuturor asociațiilor politice marxiste care au purtat sau mai au nume precum PCR, PSM, PMR, PSU, PSR, PDSR, etc. Deasemenea cerem interzicerea asociațiilor de teapa PRM-ului, care în mod abuziv, sub masca tradiției, a patriotismului și a Creștinismului, promovează nestingherită, pe mai departe, strategiile antisociale, ura împotriva proprietății private și a țăranului român, promovează ideologia politică și economică de factură marxistă, comunistă.

Toți marxiștii din politică, justiție, educație, social, media, siguranță, armată, sănătate, cultură, ș.a.m.d. trebuiesc ACUM epurați prin pensionare și/sau judecare! Timpul lor a trecut definitiv! La găleata istoriei cu ei! Azi există o nouă generație, cu mulți oameni tineri, cinstiți, calificați, care pot prelua imediat toate atribuțiile și calitățile profesionale ale acelor poziții unde elementele oligarhiei roșii s-au înfipt și baricadat abuziv și criminal.

Numai așa vom putea realiza o democrație reală, numai așa vom putea oferi tuturor oamenilor drepturi echitabile în toate domeniile societății moderne, numai așa vom putea construi un sistem capitalist real, credibil! În acest sens cerem asistență și din străinătate, din Occident, deoarece societatea românească, la 20 de ani după decembrie 1989, este lipsită de responsabilitate și știință politică, nefiind la înălțimea cerințelor și conștienței zilei!

2005-2008  


 
Republica e creația hoților, anticreștinilor și criminalilor!
Să ne luăm țara înapoi de la ciocoi, hoți, oportuniști și lenesi! Trăiască România liberă, unită si creștină, Trăiască Regele!
Propuneri pentru civism și democrație economică, dar nu numai

Contactați-ne aici cu propunerile Dumneavoastră
Ce credeți că poate face o emigrație dezbinată și profund dezorientată? Ce mai pot face autenticele elite românești din România? Sătui de decadență, anticreștinism, demontaj național, tendințe corozive combătute numai de pamfletari și fanfaroni sclipitori, lipsiți de vigoare și substanță? Români, luați-vă soarta în mâini! Deveniți Oameni!

Vă așteptăm aici, dacă mai vreți sau dacă mai puteți, cu propuneri concrete pentru recâștigarea României, prin reîntărirea valorilor naționale și creștinești. Nu lăsați România pe mâinile antiromânilor și necreștinilor certați cu legile și morala!

Grupul român de inițiativă creștinească SCUTUL CREȘTIN


 


 

 

 

...

 

 

Publicitate

Vreți și puteți ajuta la realizarea acestor principii?

Contactați-ne acum la Scutul Creștin Românesc!

Copiiilor, nimeni să nu vă amăgească; cel ce'nfăptuiește dreptatea este drept, așa cum Acela drept este. Cel ce săvârșește păcatul e de la diavolul, pentru că diavolul încă de la început păcătuiește. Pentru aceasta S'a arătat Fiul lui Dumnezeu: ca să strice lucrurile diavolului.

- Apostolul Ioan în Epistola întâia sobornicească (3:8).

++++++++++++++

"Trebuie să căutăm să avem statul cât mai creștin; și statul românesc a fost înainte destul de creștin; nu intrase masoneria; acum... sunt interese individuale, masonerie, ateism... câte și mai câte... Trebuie să milităm pentru un stat creștin; cât mai creștin!"

- Părintele Stăniloaie în testamentul său în1993.

++++++++++++++

"O mie hăcuiesc la ramurile răului pentru fiecare unul, care lovește la rădăcină."

- Henry David Thoreau

+++++++++++++++++++

 

 

 

 

Salt către resurse suplimentare pe această temă

Lecția americană despre riscul controlului oligarhic și despre statul paternalist, care îngroapă interesele individului în instituții controlate de interese oculte.