CURIERUL CONSERVATOR, o publicatie nonprofit si necenzurata
Secrete publice. Nr. revizie pagină: 7. .
Capitole media
. Prima pagina
. Internațional
. Antimondializare
. România
. Emigratia romana
. Manipulare media
. Educație
. Sănătate
. Ecologie
. Crestinismul nostru
. Știință
. Monarhia noastră
. Umor
. Papagalul Republican
. Imagini din România
. Pentru Demnitate
. Jurnalism necenzurat
. Știați că...
. Arhiva
. Legături Externe
. Redacția

Scutul Creștin Românesc

.
 
Initiative
. 
Sesizări


Căutare:
O analiză uluitor de acurată asupra cabalei sataniste/marxiste care distruge sistematic libertatea și demnitatea omului. Robert Welch de la John Birch Society, 1971*Documentarul sclavagismului financiar. Partea 1 din 5. Nu e numai o problemă "americană", e deasemenea soarta TA

 

Nostradamus despre Obama?

Prestigiosul institut nordamerican Smithsonian deține multe comori, este depozitarul nenumărator documente de valoare și -implicit- gardianul multor secrete. Una dintre aceste comori ascunse este și o ediție originală a volumului Les Propheties de Michel Nostradamus, carte tipărită în 1559. Celelalte două exemplare, care mai există în lume, sunt tipărite în 1558 dar sunt parțiale, având lipsă exact 20 de catrene. Exemplarul deținut de SUA este singura ediție rămasă întreagă, și cum se face, cele 20 de catrene sunt păstrate secret.

Unul dintre aceste pasaje a fost de curând redat publicului larg, experții fiind de părere că momentul este oportun, faptul fiind aproape consumat. Obiectul, mai bine zis persoana, vizată aici de Nostradamus, pare să fie președintele "american" Hussein Obama, textul -altfel decât obiceiul cărturarului francez- fiind aici deosebit de clar și explicit:

Catrenul 243:
The great empire will be torn from limb,
The all-powerful one for more than four hundred years:
Great power given to the dark one from slaves come,
The Aryana will not be satisfied thereby.

(N.R. Avem, din păcate, numai traducerea engleză...)

Interpretarea?
La prima vedere, în textul clar, se poate deduce ceva de genul:
SUA se va dezmembra în mai multe state/regiuni administrative, nemulțumirea populară a albilor fașă de Obama va crește simțitor.

Așteptăm vești și despre cele 19 catrene ținute încă secret de către bibliotecarii americani. Între timp ne putem delecta cu lucrările substanțiale ale lui Vlaicu Ionescu, care fu unul dintre cei mai importanți specialiști în textele încâlcite, criptice și profetice ale lui Nostradamus.

 

România este un stat suveran, locuit de oameni liberi, aflați în plin dinamism și progres...

...sau e de fapt un neam colonizat, oprimat, populat cu biete păpuși aiurite, aflate în mâinile unor spoliatori perveröi și nesățioși, care le decid soarta de secole?Valuri de cerneală au fost scrise, patimi nemărginite au inflamat spiritele și mult prea mulți au înfundat carcerile sau și-au dat suprema jertfă, viața, pentru grija față de soarta poporului român. Toți au avut credința sau măcar senzația că eforturile lor au constituit o contribuție la croirea unui viitor mai bun atât pentru ei cât și pentru generațiile următoare. Toți au crezut în "progres", sau mai cred încă faptul că prin infima -sau marea- lor contribuție au croit decisiv soarta acestei tări. Dar "progresul" pare a fi o iluzie iar toate luptele par a fi trucate și manipulate conform unui gigantic scenariu, ticluit de către masonerie ,la o incredibilă scară istorică și mondială. Iată, în premieră românească, textul edificator al unei scrisori de la 1871.

 

Corespondența lui Albert Pike către Giuseppe Mazzini pe 15 august 1871

"Primul război mondial trebuie creat pentru a permite Iluminaților să răstoarne puterea Țarilor în Rusia și pentru a face din acea țară o fortăreață a comunismului ateu.
Divergențele create de către agenții Iluminați între imperiul britanic și cel german vor fi folosite pentru a porni acest război. La finele acestui război va fi construit comunismul, iar acesta va fi mai apoi utilizat pentru a distruge alte guverne și pentru a slăbi religiile.

Al doilea război mondial trebuie inițiat prin exploatarea diferențelor între fasciști și sionismul politic. Acest război trebuie condus de așa natură încât nazismul va fi distrus iar sionismul politic va fi întărit în așa măsură încât forța sa va permite instituirea unui stat suveran Israel în Palestina. În timpul celui de-al doilea război mondial, comunismul internaționalist trebuie să devină atât de tare încât să contrabalanseze Creștinismul, care atunci va fi limitat și ținut în șah până la momentul în care vom avea nevoie de acesta pentru cataclismul social final.

Al treilea război mondial va trebui creat prin exploatarea disensiunilor create de agentura Iluminaților între sioniștii politici și liderii lumii islamice. Războiul trebuie condus în așa fel încât islamul și sionismul politic să se distrugă reciproc. În acest timp celealte națiuni ca întotdeauna divizate în această chestiune vor fi obligate să lupte până la completa lor epuizare fizică, morală, spirituală și economică.../.../ Vom dezlănțui nihiliștii și ateiștii și vom provoca un formidabil cataclism social, care prin întreaga sa hidoșenie (oroare) va arăta națiunilor efectul ateismului absolut, originea sălbăticiei și a celui mai sângeros cataclism.
Apoi, peste tot, cetățenii obligați a se apăra împotriva unei mâini de revoluționari, vor extermina pe acei distrugători de civilizație, iar mulțimea, deziluzionată de Creștinism -ale cărui spirite cerești vor fi din acel moment fără orientare sau direcție- va porni în căutarea unor idealuri, dar nu va ști încotro să-și orienteze adorația și atunci va primi adevărata lumină, prin manifestarea universală a curatei doctrine a lui lucifer, care va fi în fine scoasă la vederea mulțimii.

Această manifestare va rezulta din mișcarea mondială reacționară care va urma distrugerii Creștinismului și ateismului, ambele fiind cucerite și exterminate deopotrivă."


General Albert Pike, extras din scrisoarea trimisă lui Giusseppe Mazzini pe 15.08.1871, act expus la British Museum, Londra, copiat de William Guy Carr, fost spion Intelligence Officer din Marina Regală Canadiană, traducerea fiind a redacției Curierului Conservator.

 

Doctorul și scriitorul francez Nostradamus
Obama anticreștinul
Catrenul secret 243 al lui Nostradamus, o referință clară la Hussein Obama?

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Albert Pike, satanist mason
american, liderfondator KKK,
scriitor ocultist a cărui memorie
este păstrată cu pioșenie în SUA,
prin monumente, studii numeroase
și statui, spre exemplu cea
amplasată în Capitala Washington.
Momâia lui Pike este azi conservată
într-un mauzoleu mason fiind
obiectul unor practici oculte. Pike
este certamente un ideolog
satanist, un clevetitor, un om-
unealtă care, așa precum toți
ocultiștii - A. Bailey, A. Crowley
ș.a.- a avut contacte cu călăuza
lor de dincolo, dar poate fi el
considerat a fi un veritabil profet
al îngerului căzut?

Este neîndoielnic faptul că Pike a
avut și el -prin procedee josnice-
cheia accesului la cronica acașică,
și s-ar putea ca el să fi profitat
numai de această memorie
universală atemporală, similar
manierei lui Culianu sau a lui
Nostradamus, Pike lăsând însă
codificarea rafinată sau
romanțarea la oparte și înlocuind-o
pro domo cu elementele cultice
sataniste, pitagoreice la rândul
lor izvorâte direct din misterele
pagâne ale Mesopotamiei antice.
Această ipoteză, care ar slăbi
considerabil dimensiunea
conspirativă, ar readuce puterea
masoneriei la o scară mai...
"umană" deci mai la îndemâna celor
puțini muritori dispuși și capabili să-
i combată. Dacă situația reală e cu
totul alta, forța conspirativă
luciferică croind constant realitățile
acestei lumi, atunci marea
conspirație masonică a sataniștilor
ne copleșește, ieșind din aria
puterii noastre, omenești. În acest
caz Dumnezeu cu mila și cu noi!

 


Destinatarul scisorii lui Pike:
Giuseppe Mazzini ocultist, satanist,
lider de vârf mason, terorist și
revoluționar italian, nu în cele din
urmă fiind și unul dintre
întemeietorii mafiei moderne.

 


 

Textul original este azi retras și nu mai stă la dispoziția celor interesați. Redăm aici cititorilor de engleză fragmentele originale copiate de Carr:

"The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the Czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic Communism. The divergences caused by the "agentur" (agents) of the Illuminati between the British and Germanic Empires will be used to foment this war. At the end of the war, Communism will be built and used in order to destroy the other governments and in order to weaken the religions."
"The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the Fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, International Communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm."
The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the "agentur" of the "Illuminati" between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion.We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time."


Unul dintre numeroasele monumente dedicate lui A. Pike, amplasat lângă ministerul suanez al justiției in Washington DC
 

Din tradiția americană a indienilor Hopi
American Indian Hopi Prophecies
Textul original integral  
Extracts from a talk given by Lee Brown at the Continental Indigenous Council, Tanana Valley, Fairbanks, Alaska in 1986.

 

At the beginning of this cycle of time, long ago, the Great Spirit came down and He made an appearance and gathered the peoples of this earth together "they say on an island which is now beneath the water" and He said to the human beings, "I'm going to send you to four directions and over time I'm going to change you to four colors, but I'm going to give you some teachings and you will call these the Original Teachings and when you come back together with each other you will share these so that you can live and have peace on earth, and a great civilization will come about." And He said "During the cycle of time I'm going to give each of you two stone tablets. When I give you those stone tablets, don't cast them on the ground. If any of the brothers and sisters of the four directions and the four colors cast their tablets on the ground, not only, will human beings have a hard time, but almost the earth itself will die."

And so he gave each of us a responsibility and we call that the Guardianship. To the Indian people, the red people, he gave the Guardianship of the earth. We were to learn during this cycle of time the teachings of the earth, the plants that grow from the earth, the foods that you can eat, and the herbs that are healing so that when we came back together with the other brothers and sisters we could share this knowledge with them. Something good was to happen on the earth.

To the South, he gave the yellow race of people the Guardianship of the wind. They were to learn about the sky and breathing and how to take that within ourselves for spiritual advancement. They were to share that with us at this time. To the West He gave the black race of people the Guardianship of the water. They were to learn the teachings of the water which is the chief of the elements, being the most humble and the most powerful. When I went to the University of Washington and I learned that it was a black man that discovered blood plasma, it didn't surprise me because blood is water and the elders already told me the black people would bring the teachings of the water. To the North He gave the white race of people the Guardianship of the fire. If you look at the center of many of the things they do you will find the fire. They say the light bulb is the white man's fire. If you look at the center of a car you will find a spark. If look at the center of the airplane and the train you will find the fire. The fire consumes, and also moves. This is why it was the white brothers and sisters who began to move upon the face of the earth and reunite us as a human family...

So we went through this cycle of time and each of the four races went to their directions and they learned their teachings. It was on Newsweek not too long ago that eight out of ten foods that people eat on the earth are developed here in the western hemisphere because that was our Guardianship, to learn the teachings of the earth, and the things that grow from the earth. We were given a sacred handshake to show them when we came back together as bothers and sisters that we still remembered the teachings. It was indicated on the stone tablets that the Hopis had that the first brothers and sisters that would come back to them would come as turtles across the land. They would be human beings, but they would come as turtles. So when the time came close the Hopis were at a special village to welcome the turtles that would come across the land and they got up in the morning and looked out at the sunrise. They looked out across the desert and they saw the Spanish Conquistadors coming, covered in armour, like turtles across the land. So this was them. So they went out to the Spanish man and they extended their hand hoping for the handshake but into the hand the Spanish man dropped a trinket. And so word spread through North America that there was going to be a hard time, that maybe some of the brothers and sisters had forgotten the sacredness of all things and all the human beings were going to suffer for this on the earth.

So tribes began to send people to the mounds to have missions to try and figure out how they could survive. At that time there were cities built on great mounds in the Mississippi, called the mound civilization. Those mounds are still there. If you ever go out to Ohio or the Mississippi Valley, they're tourist attractions now. There were thousands of cities of Native people and they were wondering how they could survive. They began to try to learn to live off the land because they knew a hard time was going to come. They began to send people to have visions to see how we could survive this time...And they were told in the prophecies that we should try to remind all the people that would come here of the sacredness of all things. If we could do that, then there would be peace on earth. But if we did not do that, when the roads went clear from east to west, and when other races and colors of the Earth had walked clear across this land, if by that time we could not come together as a human family, the Great Spirit would grab the earth with his hand and shake it....

...The elders that were made aware of these prophecies said they would begin to build a black ribbon. And on this black ribbon there would move a bug. And when you see bug moving on the land, that was the sign for the First Shaking of the Earth. The First Shaking of the Earth would be so violent that this bug would be shaken off the earth into the air and it would begin to move and fly in the air. And by the end of this shaking this bug will be in the air around the world. Behind it would be a trail of dirt and eventually the whole sky of the entire earth would become dirty from these trails of dirt, and this would cause many diseases that would become more and more complicated. So in 1908 the Model T Ford was mass-produced for the first time. So the elders knew the First Shaking of the Earth was about to come about, that's the First World War. In the First World War the airplane came into wide usage for the first time. That was the bug moving onto the sky.

...So they knew things would happen. Things would speed up a little bit. There would be cobweb built around the earth, and people would talk across this cobweb. When this talking cobweb, the telephone, was built around the earth, a sign of life would appear in the east, but it would tilt and bring death. It would come with the sun. But the sun itself would rise one day not in the east but in the west. So the elders said when you see the sun rising in the east and you see the sign of life reversed and tilted in the east, you know that the Great Death is to come upon the earth, and now the Great Spirit will grab the again in His hand and shake it and this shaking will be much worse than the first. So the sign of life reversed and tilted, we call that the Swastika, and the rising sun in the east was the rising sun of Japan. These two symbols are carved in stone in Arizona. When the elders saw these two flags, these were the signs that the earth was to be shaken again.

The worse misuse of the Guardianship of the fire is called the "gourd of ashes. "They said the gourd of ashes would fall from the air. It will make people like blades of grass in the prairie fire and things will not grow for many seasons. I saw on television not too long ago that they were talking about the atomic bomb, the gourd of ashes. They said it was the best-kept secret in the history of the United States, the elders wanted to speak about it in 1920. They would have spoken of it and foretold its coming if they could have entered into the League of Nations. The elders tried to contact President Roosevelt and ask him not to use the gourd of ashes. Because it would have a great effect on the earth and eventually cause even greater destruction and a Third Shaking of the Earth, the Third World War. I'll get to that in a few minutes.

So they knew after the Second Shaking of the Earth when they saw the gourd of ashes fall from the sky that there would be another attempt to make peace on the other side of this land. And because the peace attempt on the west coast had failed, they would build a special house on the east coast of this Turtle Island, and all the nations and peoples of this earth would come to this house and it would be called the House of Mica and it would shine like mica in the desert sun. So the elders began to see that they were building the United Nations made out of glass that reflects like mica in the desert sun so they knew this was the House of Mica and all the peoples of the earth should go into it.

In the 1920's they had written and not been responded to, so now they said we better go to the front door otherwise things might get a lot worse. So the elders representing a number of tribes drove to New York City. When the United Nations opened they went to the front door of the House of Mica and they said these words: "We represent the indigenous people of North America and we wish to address the nations of the Earth. We're going to give you four days to consider whether or not we will be allowed to speak."

They retreated to one of the Six Nations Reserves in New York State...Four days later they came back and I believe the nations of the earth heard the Indians had come to the door. And they voted to let the Indians in. But the United States is one of the five nations with a veto power and still they were concerned because at this time Native sovereignty was even stronger. And I believe they vetoed the entrance of the Native people.

So then they knew other things would happen to the Earth, and the United Nations would not bring peace but that there would be continuing and deepening confusion. And that the little wars would get worse...So they said, "We're going to divide the United States into four sections and each year we're going to have a gathering. We're going to call these the 'White' or 'Peace Gatherings.' They began to have these around 1950. And they authorized certain men to speak in English for the first time. One that I used to listen to many times, over and over, was Thomas Benyaka. He is a Hopi man. I believe he is still living. He was authorized to speak about what was on the stone tablets and he has dedicated his life to doing this. And they began to tell the gatherings; they said, "In your lifetime you're going to see many things happen"...It was strange when they said that in the 1950's and 1960's but now it seems very clear. But then it was unusual. They said, "You're are going to see a time in your life when men are going to become women. The Great Spirit is going to make a man on the earth. He made him a man but this man is going to say, "I know more than the Great Spirit. I'm going to change myself to be a woman." And they will even nurse children. The Great Spirit is going to make a woman on the earth. She's going to say, "I know more than the Great Spirit. I want to be a man." And she will be physically a man. This sounded strange then. And maybe in a vision they saw Boy-George.

They said "You're going to see a time in your lifetime when the human beings are going to find the blueprint that makes us. "They call that now, DNA, deoxyribonucleic acid. They said, "They are going to cut this blueprint." They call that now genetic splicing. And they said, "They are going to make new animals upon the earth, and they're going to think that these are going to help us. And it's going to seem like they do help us. But maybe the grandchildren and great grandchildren are going to suffer."

I don't know if you heard on the news last night in the United States they have genetically spliced a new germ, never before released in the environment. They want to release this germ into the cotton fields of the south because the say it will strengthen and rejuvenate the cotton. They had scientists on the CBS Evening News the other night talking about it. One scientist said what the elders said in the 1950's, that this would not harm us. We've put it in a lot of tests. And the other scientist said what the elders also said, no, this has never been before in the environment. We have no idea what it will do. The elders spoke of it long ago. They said it would seem harmless, but it may be able to hurt the great-grandchildren. The elders said long ago, "They will release these things, they will use them." This is going to be released not too long from now, they are making new animals. The elders talked about this. They said, "You will see new animals, and even old animals will come back, animals that people thought had disappeared. They will find them here and there. They'll begin to reappear."

They said, "You're going to see a time when the eagle will fly it's highest in the night and it will land upon the moon." And at that time, they say, "Many of the Native people will be sleeping," which symbolically means they will have lost their teachings... "When the eagle flies at its highest in the night, that will be the first light of a new day. That will be the first thawing of spring." Of course, at the first light of a new day, if you've stayed up all night, you notice it's really dark. And the first light, you want to see it, but you can't. It sneaks up on you. You want to see it change but it's dark and then pretty soon it's getting light before you know it. We're at that time now. The eagle has landed on the moon, 1969. When that spaceship landed they sent back the message, "The eagle has landed."

...We're in that time now. We're between the first light of a new day and sunrise. The sunrise is about to come and when it comes up everyone is going to see it. But you know how it is in the village, there are a few people that get up early, and there are some that sleep till noon.

...At this time you're going to see that things will speed up, that people on the earth will move faster and faster. Grandchildren will not have time for their grandparents. Parents will not have time for their children. It will seem like time is going faster and faster. The elders advised us that as things speed up, you yourself should slow down. The faster things go, the slower you go. Because there's going to come a time when the earth will be shaken a third time. The Great Spirit has been shaking the earth two times: the First and Second World Wars to remind us that we should have greeted each other as brothers and sisters. We had a chance after each shaking to come together in a circle that would have brought peace on earth, but we missed that.

Tonight they were talking on the news about the sign for the Third Shaking of the Earth. I heard it while I was sitting in the airport after I missed my plane. They said they're going to build what the elders called the "house in the sky." In the 1950's they talked about this: they will build a house and throw it in the sky. When you see people living in the sky on a permanent basis, you will know the Great Spirit is about to grab the earth, this time not with one hand, but with both his hands. Many of you of Native background may have heard "the spirits will warn you twice, but the third time you stand alone." We've had two warnings, the first two World Wars, but now we stand-alone before the third one. As it says in the Baha's Writings, there will be no one protected. When this house is in the sky, the Great Spirit is going to shake the Earth a third time and whoever dropped the gourd of ashes; upon them it is going to drop.

They say at that time there will be villages in this land so great that when you stand in the villages you will not be able to see out, and in the prophecies these are called "village of stone", or "prairies of stone". And they say the stone will grow up from the ground and you will not be able to see beyond the village. At the center of each and every one of these villages will be a Native people, and they will walk as "hollow shells" upon a "prairie of stone". They said "hollow shells", which means they will they will have lost their traditional understandings; they will be empty within. They said after the Eagle lands on the moon some of these people would begin to leave these "prairies of stone" and come home and take up some of the old ways and to begin to make themselves reborn, because it's a new day. But many will not. And they said there's going to come a time when in the morning the sun is going to rise and this village of stone will be there, and in the evening there would just be steam coming from the ground. And in the center of many of these villages of stone when they turn to steam, the Native people will turn to steam also because they never woke up and left the village. And this used to bother me when I was a young man. I used to ask the elders, "Isn't there anything we can do?" And they said, well, it's just that way that if a person does not have the spiritual eyes to see, it's very hard to show them. Or if they don't have the ears to hear, it's very hard to speak with them. We wish we could go get them all but we can't. It's just that some are not going to wake up. But some will wake up.

And so they say there's going to be a Third Shaking of the Earth. It's not going to be a good thing to see but we will survive it. We will survive it.

...A lot of times when I share this message of the prophecies, people say, and "Can't we change it? Could we stop it?" The answer is yes. The prophecies are always "either/or". We could have come together way back there in 1565, and we could have a great civilization, but we didn't. Always along the path of these prophecies, we could have come together. We still could. If we could stop this racial and religious disharmony, we would not have to go through this third shaking. The elders say the chance of that is pretty slim. It seems to me like it's pretty slim too. But what we can do is we can "cushion" it. The word we use is "cushion. "We can cushion it so it won't be quite as bad. How can we do this? We can do this by sharing the teaching that will reunite us.

When I first heard about these prophecies, none of this made any sense. Now most of it has come to pass. Last night I heard on the news, they said the "house in the sky" would be put up in 1996. It was going to be put up some time sooner, but its been postponed for four years. Maybe it will be postponed again. But in not too long it's going to go up. The earth as we know it is going to change.

You know, one time the scientists came to the Hopis and they said, "We want to take a piece of the stone tablets." They said, "We want to take the stone tablets to a scientific laboratory to determine how old they are. The Hopis said, "We know how old they are. "Well the scientists said, "We want to confirm it. "So the Hopis let them take a little piece, and they tested it by the carbon dating method. They found these tablets were at least 10,000 years old, maybe 50,000. So when I say, "Thousands of years ago, there were Native people that spoke of these things," that's exactly what I mean. They told their children and thousands of years ago, their children grew up and told their children, and then their children grew up and told their children. And they spoke about the people that will live in this time.

And now it is us. We are the ones they spoke of long ago. They say to be alive; to come into creation and to live upon the earth at this time is a great honor.

In the cycle of time, from the beginning to the end, this time we are in now will change the purification of all things. They say this is the hardest time to live, but it is also the greatest honor to be alive and see this.

...We are now within the purification of all things. Non-Natives call this the "Apocalypse". The Native call this the "Purification". I want to share one Non Native prophecy with you. There was a seer in Europe whose name was Nostradamus. I'm sure many of you have heard of him. He foresaw three Great Shakings of the Earth. He said the Third Great Shaking would begin when Lesser Arabia and Persia engage in a war. Five years ago ...Iraq attacked Iran. Lesser Arabia is today called Iraq. Persia is called Iran. These two prophecies coincide. Both the Native elders and Nostradamus said this will start slowly, almost unnoticed by the people of the earth, but eventually it will involve us all. Eventually the "gourd of ashes" will fall from the sky so ...the Mississippi River, will boil from the heat of the "gourd of ashes" that will fall on this land. But don't despair. It sounds terrible, but we will survive it. We will live through it. I don't think there's anyone chosen to live through it, but some people will.

So, in closing I would like to call on each and every person, regardless of who you are, young or old, Native or non-Native, to arise now, and to awake, to embrace this time, to learn everything you can about the Teachings and the Writings, to arise awake and go forth...Peoples everywhere are now receptive to the Message...There's people out there waiting to hear, waiting to hear...

Text interesant pentru cei care studiază vectorii curentului Noua Eră (New Age) acesta fiind o importantă parte din ideologia acestui sistem, care este azi activ la scară mondială  

Sundar Singh și profețiile Sale despre România
Textul original integral  
Un text care poate fi denumit ilustru dar... aproape necunoscut

Profețiile lui Sundar Singh despre România în versiunea originală, completă:

"Să nu vă surprindă acest mod de adresare deoarece fac aceasta pentru a nu vă lăsa înșelați de această înscenare satanică atât de bine pusă la punct. Eu știu că România are o misiune Dumnezeiască de redresare spirituală ce o va face să se înfățișeze ca un veritabil model demn de urmat întregii umanități. Este necesar să fac această mărturisire-profeție în fața popoarelor întregii lumi, creștine sau de alte religii, fiindcă toate semnele marchează schimbările spirituale uluitoare ce vor avea loc în curând. Spusele mele nu trebuie să vă determine să mă considerați un fanatic simpatizant al românilor ce își imaginează himerice plăsmuiri, căci cea care mi-a inspirat, fără putință de tăgadă, aceste profeții este Prea sfânta Născătoare a lui Iisus, și reamintesc din nou că, din câte simt, locul de cinste în ocrotirea României îl ocupă Maica Domnului și apoi marile puteri cerești, la toate acestea mai adăugându-se și majoritatea sfinților din cer.

În curând aproape toate popoarele neamului omenesc vor deschide ochii contribuind la îndeplinirea realității orânduite de Dumnezeu și se vor supune voinței divine mult mai bine decât altădată deoarece atunci vor lua sfârșit într-o mare măsură manifestările îndărătniciei omenești care au făcut cu putință atâtea acțiuni de rea interpretare a voinței divine. Perpetuarea răului se va stăvili, revelațiile divine ajungând să acopere pământul și făcând ca tot ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu să iasă la llumină, pentru a-i ajuta pe oameni să atingă înțelepciunea și să se desăvârșească.

Acum, când fac cunoscute aceste profeții, dacă aș fi român de origine, probabil că aș putea fi învinuit de părtinire națională, iar dacă aș fi european din comunitatea latină, ar fi fără îndoială unele motive să fiu judecat într-un fel omenesc, cu patimă omenească; însă deoarece sunt un indian iluminat prin intermediul lui Iisus Cristos și ferm stabilit în credința creștină pot vorbi cu toată ușurința, încredințându-vă că acum nu fac altceva decât să exprim voia lui Dumnezeu.

În anii care vor veni și lunile ce vor veni, în țara trăirii voastre (adică România), scoarța pământului va lua foc, clima va suferi unele schimbări, cutremure simțitoare vor distruge multe dintre clădirile existente, uragane și vânturi puternice, terestre și maritime, vor nimici îndrăzneala oamenilor bazați numai pe așa-zisa putere a științei.

Ingeniozitatea omenească pusă în slujba răului va face cunoscute lumii cele mai groaznice crime și pământul va cunoaște cele mai cumplite boli ce vor apărea pentru a fi nimicită existența oamenilor răi sau perverși. În acele timpuri de mari schimbări, în alte locuri de pe pământ un sfert din omenire va dispărea fulgerător, iar după aceasta, la a doua încercare, din cei rămași în viață și îngroziți se vor suprima încă aproape un sfert, restul se vor orienta trup și suflet către Dumnezeu - de la cel aflat la sânul mamei și până la cel mai îndârjit tiran ce pășește pe scoarța pământului. Însă vă atrag atenția să nu socotiți după calendarul intereselor voastre meschine schimbările spirituale la nivelul lumii pământene, căci iată, după cum am văzut eu, aceste transformări vor veni peste voi și vă vor lua prin surprindere chiar dacă veți rămâne neclintiți în încăpățânarea voastră și nu veți ajunge să credeți în Dumnezeu.

Mulți oameni ce alcătuiesc popoarele Asiei se vor orienta către religia creștină aproape fulgerător, iar o mulțime de triburi sălbatice se vor creștina și datorită marii răspândiri a Bibliei, ea generalizându-se apoi la toate popoarele indiferent de limbă, de la Polul Nord și până la Polul Sud.

Veți ști că acele vremuri sunt aproape atunci când Anglia își va pierde puterea, iar Franța va fi asimilată de popoarele din jur. Treptat puterile statale vor dispărea, ca în locul acestora să apară o nouă putere denumită Federația Statelor Pământene cu un singur președinte, o singură monedă, un singur consiliu de conducere și o singură armată, aeropurtată, folosită doar pentru apărare sau pază internă, soldații săi având menirea de a păstra ordinea în acele zone. (ONU, UE și mondializarea! N.R)

În acea perioadă, Rusia va deveni una dintre cele mai creștine țări de pe suprafața pământului, Bosforul și Dardanele se vor scufunda, dispărând complet de pe suprafața globului, de asemenea, o mulțime de insule vor dispărea, fiind nimicite de cutremure, scoarța pământului fiind zdruncinată de o mulțime de urgii ce se vor abate asupra oamenilor. Bisericile purtătoare de har divin se vor uni într-una singură, supranumită Biserica creștină dreptcredincioasă, apostolică și misionară care va pregăti aproape întreaga lume pentru transformările spirituale ce vor avea loc la nivelul întregii planete. Tot atunci va apare anticristul, prin anticrist înțelegându-i pe toți aceia care, mai mult sau mai puțin conștienți, luptă împotriva spiritualității veritabile, urmărind să triumfe forțele obscure ale întunericului și minciunii, ce mențin ființa umană într-o stare de inconștiență și sclavie letargică, și multe lupte de idei se vor da, fără nici un fel de armă, pentru nimicirea adevăratei credințe în Dumnezeu.

Toate acestea și multe altele, deși poate acum necrezute de unii oameni, mai târziu se vor întâmpla din voia lui Dumnezeu. Vor face excepție de la pedeapsa focului nimicitor și a măcelului ce se va desfășura pe aproape întreg globul pământesc, România și locurile supranumite sfinte din Palestina. Netrecută prin sabie va rămâne de asemenea cetatea Vaticanului, dar puterea sa de influență, atât de pregnant urmărită, se va reduce la zero.
România va trece prin mai multe faze de transformări fundamentale, devenind în cele din urmă, grație spiritualizării ei exemplare, un veritabil focar spiritual, ce va putea fi comparat cu miticul ''NOU CANAAN'', iar Bucureștiul se va transforma într-un centru esențial al acestui foc. Această capitală a polului spiritual al planetei va fi aproape în întregime reconstruită, rămânând în cele din urmă o aranjare de construcții, în formă inelară, având 7 km în diametru și va fi considerat de toate popoarele drept un veritabil "NOU IERUSALIM" pământesc. Chiar dacă spusele mele vă uimesc, trebuie să vă mărturisesc tuturor că aceasta se va întâmpla întrutotul în acele vremi viitoare, deoarece aceasta reprezintă voința atotputernică a lui Dumnezeu și nu a oamenilor. Toate popoarele de pe întreg pământul vor participa la diferite activități comune având drepturi egale în acest nou centru spiritual, considerat drept manifestarea NOULUI IERUSALIM biblic, egalitatea în drepturi a tuturor țărilor și popoarelor, fiind pe bună dreptate o condiție esențială în fața Bunului Dumnezeu. România va trece în viitor prin mari frământări lăuntrice și prin anumite schimbări externe ce o vor impune exemplar ca prestigiu în conjunctura internațională și prin mila providenței va ieși aproape neafectată din situația conflictelor războinice mondiale, declarându-se, datorită spiritualizării extraordinare, țară neutră, ce își va asuma rolul de nucleu ireproșabil al înțelepciunii și iubirii divine.

În cele din urmă toți dușmanii României vor îngenunchia la hotarele acestei țări și plini de umilință vor recunoaște misiunea ei spirituală ce se va manifesta prin intermediul teribilei puteri a lui Dumnezeu. Atunci veți vedea cu toții, căci va fi un semn ceresc, fiindcă în timpul războaielor viitoare focul și distrugerile o vor înconjura, dar ea va rămâne neatinsă, întocmai ca o paradisiacă oază verde, în mijlocul înspăimântătorului deșert nimicitor produs de iscusința omului pusă în slujba răului, de care se vor folosi inteligențele satanice în ultima încleștare la care deocamdată oamenii nici nu se așteaptă. În urma bulversantelor schimbări planetare și a unui război fulgerător cumplit, în cele din urmă nu vor mai rămâne nici învinși nici învingători. Vor rămâne trei categorii : morții, cei răniți și mutilați de pe urma războiului și supraviețuitorii în întregime neatinși.

Și atunci numărul celor uciși și afectați de pe urma războiului va fi atât de mare încât nimeni nu va vorbi nici de pierderea și nici de câștigarea războiului, căci urmările acestuia vor fi atât de mari încât vor îngrozi pe toți locuitorii rămași în viață. Crime, lepra, holera și multe alte boli înspăimântătoare, printre care câteva complet noi, necunoscute înainte, vor bântui scoarța pământului, afectându-i mai ales pe cei răi, fiare sălbatice se vor năpusti asupra orașelor și satelor, atacând oamenii. Multe schimbări se vor produce pe pământ și toate aceste urgii de proporții cel mai adesea neașteptate de oameni se vor întâmpla în anumite situații fulgerător. Din scrumul, suferințele și încercările tuturor acestor schimbări și dezastre martorii neafectați și supravețuitorii vor căuta cu multă fervoare calea de apropiere de Bunul Dumnezeu, pe care l-au neglijat mai mult sau mai puțin atâta amar de vreme. Cu toții se vor convinge atunci că nu există religia adevărului, realizând că doar cunoașterea Adevărului îl eliberează, făcându-i să se reintegreze în Absolutul Divin pentru a deveni Una cu Dumnezeirea. Abia atunci omul va realiza că se află îmbrățișat de Dumnezeu și că Dumnezeu este viu, etern atotputernic și atotștiutor în fiecare om în parte, sub forma spiritului divin. Toate câte vă spun se vor întâmpla și mulți dintre voi se vor convinge în acele vremuri de începutul durerilor și încercărilor și tot ceea ce v-am prezis va fi constatat de voi mai târziu, chiar dacă lumea se va încăpățâna în a nu le crede.


Tot atunci va veni vremea apariției acelor oameni puri, înzestrați cu extraordinare haruri divine de care s-a vorbit în urmă cu aproape 2000 de ani. Cei cu adevărat evoluați spiritual, care în acele ultime vremuri vor trece cu succes prin feluritele și grelele încercări, vor reprezenta o treime demnă de iluminarea lui Dumnezeu, curată, înțeleaptă și sfântă. În timpurile ce vor veni, România va ajunge și va rămâne o paradisiacă grădină a binecuvântării divine, a dragostei, a fericirii a purității și înțelepciunii, în care modul de viață va fi precumpănitor spiritual, elevat și pur, susținut de o trăire sublimă în post și meditație, în duh și adevăr, asemănătoare cu aceea a primilor creștini.

Fericită țară și fericit popor sunt minoritarii aleși care trăiesc prin poporul român, căci mulți dintre ei se vor bucura de imensa milă a lui Dumnezeu pentru poporul român. Ca indian, eu intuiesc că Bunul Dumnezeu a vrut să aleagă, dintre toate popoarele, poporul cel mai umilit, cel mai crunt încercat de vitregia celor puternici. Adesea exploatat, amenințat, invadat, terorizat, vândut și cumpărat, care aproape la fiecare război a fost piața de tocmeală dintre cei ce se războiau. Amalgamul înfățișării deosebite a acestui popor, cuprinde virtuțile cele mai alese ale fiecărui neam care s-au asimilat în sufletul lui plin de dragoste și omenie; acesta este un popor primitor, înfățișând o nuanță elevată, plăcută, pentru ca să fie pildă de contopire universală cu calitățile divine, cu o dreaptă rațiune și o admirabilă credință. Poporul român este de asemenea cel mai indicat popor din lume, grație compasiunii sale alese și a iubirii sale altruiste, spre a oferi ospitalitate materială și spirituală tuturor popoarelor de pe fața pământului.

După terminarea teribilului conflict armat ce vă stă în față, toate armele vor fi aruncate sau abandonate, fiindcă un nou gen de război "al sufletului" va începe. Acesta va fi războiul fără arme fizice, pentru desăvârșirea spirituală, pentru credința adevărată în Dumnezeu, care aparent va fi fără arme, dar fiind totuși mai periculos și mai dificil de o sută de ori decât cel cu arme. (Vedeți aici și textele de mai sus corespondența Pike Mazzini N.R.) În viitor, puterea papală va dispare treptat și va lua naștere o nouă conducere sinodală a cărei reședință va fi întâi la Roma, provizoriu, și apoi la București în Noul Ierusalim, pentru totdeauna.

În acele vremuri viitoare, vor fi de 1000 de ori mai fericiți cei care vor urmări desăvârșirea spirituală, trăind cu o încredere deplină în Dumnezeu, fiindcă vremurile vor fi zbuciumate și groaznice și le vor putea suporta cu ușurință numai cei mângâiați, inspirați și hrăniți de Duhul Sfânt. Cele ce vă spun eu că vor veni, luați aminte că sunt durerea a doua și raiul al doilea, căci prin durere ați trecut fără să vă văitați. În acele timpuri, scaunul judecății de apoi va fi simțit și văzut de tot neamul omenesc deasupra României, iar în marele oraș sfânt București, simbolic numit "Noul Ierusalim", care într-o oarecare măsură va fi opera aproape a întregului neam omenesc, dar conceput după un plan inspirat de puterea Dumnezeiască, se va construi cel mai monumental lăcaș spiritual de comuniune cu Dumnezeirea, denumit centrul divin suprem, ce va avea reprezentanți foarte evoluați spiritual din toate neamurile, aceștia formând Fraternitatea Veghetorilor Iluminați, care se vor alege dintre cei înțelepți. Și va fi compus din 101 centre mai mici, armonios orânduite, în care se vor afla reprezentați de frunte, deosebit de evoluați, și care vor transmite atât practic cât și teoretic

Dumnezeiescul și Eternul Adevăr imensei majorități a popoarelor pământului. Această operă arhitecturală va fi capodopera sublimei colaborări a tuturor stilurilor pământene ingenios armonizate într-o măreață lucrare cum alta nu a mai fost. Înțelepții slujitori ai acestor lăcașuri spirituale din "Noul Ierusalim" vor fi perfecți spiritual și foarte armonioși fizic, cu trupuri de o îngerească armonie și proporționalitate, fiind cu toții dintre cei 114.000 de înțelepți, iluminați neprihăniți și neîntinați, expresia completei desăvârșiri spirituale și a unei înalte împliniri Dumnezeiești pe acest pământ. Iluminații veghetori cu trup îngeresc și plin de puritate, vor fi în număr de 400. Ceilalți, care vor conduce centrele inelare, de asemenea cu o spiritualitate deosebită și trup îngeresc, vor fi 101 la număr.

În acest unic loc de pe întreg pământul vor putea fi văzuți mari iluminați și înțelepți, care în anumite momente se vor materializa, putând fi văzuți comunicând prin viu grai cu oamenii de pe pământ dornici să afle tainele dumnezeiești ale spiritului. Toți cei care vor pătrunde în acest centru divin vor realiza cu o surprinzătoare ușurință că sunt copiii divini ai lui Dumnezeu. Fericiți vor fi atunci toți care vor străbate pământul României, respirându-i aerul, căci toată țara va fi invadată de pelerini dornici să descopere Dumnezeirea și toate locurile sacre din această țară vor deveni focare transfiguratoare de iluminare și descoperire a adevărului divin.

Acest Centru Divin Suprem va putea cuprinde cu ușurință 2 milioane de suflete. Această lucrare va fi executată în 10 ani, fiindcă, deși acest Centru Divin va fi terminat în 5 ani, reamenajarea integrală a orașului din jurul acestuia va mai dura încă 5 ani după aceea. În jurul orașului se vor afla grădini cu pământ fertil de cea mai bună calitate în care, pe lângă diferitele legume, vor crește și vor da rod din belșug pomi sădiți, pentru ca nimic să nu lipsească traiului locuitorilor săi. Recoltele atunci vor fi îmbelșugate. O mulțime de șosele mecanice și trotuare mișcătoare vor ușura mult circulația, iar anumite mecanisme special orientate vor ușura viața locuitorilor și vizitarea acestor locuri.

O mulțime de noi mașini aeriene vor fi puse în slujba acestui oraș model și tot ceea ce este mai nou în tehnică, pentru a ușura viața, se va afla aici. Acest oraș va avea patru șosele, iar accesul în el se va realiza prin patru porți monumentale. În România se va construi un canal care va uni Dunărea cu marele oraș reconstruit al Bucureștiului, permițând astfel ca vapoarele, chiar foarte mari, să ajungă până în acest oraș minunat. Toate aceste lucrări se vor realiza datorită planului divin, în viitor, într-un interval de timp. Agricultura, viticultura, pomicultura și apicultura vor fi ocupații de onoare, căci în această țară aleasă se va sista sacrificarea vitelor și se vor consuma mai ales cereale, legume și fructe, lapte și brânză, ouă și numai vin curat. Apicultura va fi cea mai aleasă ocupație, fiindcă această țară aleasă va aprecia mult mierea și produsele stupului, folosind pentru jertfa divină numai ceară curată și untdelemn de cea mai bună calitate."

Tutunul cafeaua și alte otrăvuri atât de dăunătoare sănătății omului vor înceta să mai fie dorite de oameni, iar înrăiții și vicioșii vor părăsi ei singuri această țară. Vrăjitorii, fumătorii, bețivii, desfrânații, criminalii precum și trântorii (leneșii), nu cu forța ci de bună voie, vor renunța la aceste îndeletniciri satanice și aceste vicii se vor reduce încetul cu încetul, dispărând aproape în totalitate în cele din urmă. Orice locuitor al acestei țări, aleasă de Dumnezeu să fie exemplu, își va câștiga pâinea cea de toate zilele muncind în mod onorabil în funcție de posibilități și menirea sa prin naștere.

Vremurile de exploatare, teroare, înșelăciune și asuprire vor asfinți în această țară. Fiecare locuitor al acestui popor ales se va bucura din plin de binecuvântarea și harurile divine, mulți dintre aceștia fiind înzestrați cu înțelepciune și felurite puteri de a face minuni. Toate darurile se vor revărsa peste această țară aleasă, care va avea nobila misiune de redresare spirituală a întregului glob pământesc.

Toate căile de legătură prin aer, apă și pe pământ fiindu-i din plin favorabile, România va ajunge una din cele mai prospere și îmbelșugate țări, trăind în pace cu toți vecinii săi. Basarabia va fi realipită României pentru totdeauna, căci poporul rus va cinsti această țară aleasă și va renunța la această provincie care va da naștere la multe neînțelegeri. Într-un viitor mult mai îndepărtat, însă toate teritoriile învecinate României se vor alipi formând împreună Federația Statelor Europene, lucru la care oamenii ajunseseră să se gândească demult.Tot ceea ce v-am amintit până aici este necesar să se împlinească, pentru că sunt adevărate și tot ceea ce vă spun vă va convinge când toate acestea se vor întâmpla. În vremurile viitoare, poporul rus, plin de dragoste, va veni în ajutorul lucrării pe care România o va avea de îndeplinit în lume. Înainte de acestea însă va fi foamete prin multe locuri, pâinea va lipsi, vor fi mari cutremure de pământ care vor face o mulțime de victime și în multe locuri de pe glob oamenii vor dispare sub dărămături, care vor aminti cu mare greutate urmele unor orașe ce vor dispare de pe suprafața pământului. Războaiele, panica și neînțelegerile de tot felul vor face ca marile puteri, cum ar fi Rusia să se prăbușească, spre bucuria țărilor mici care o alcătuiesc.


Ateii vor începe să cerceteze scrierile sfinte și se vor preocupa să înțeleagă știința spiritului, căutând să descopere tot ceea ce este ascuns în om. Grație acestor cercetări, o nouă cotitură se va produce în viața unor pământeni. În multe locuri de pe pământ va lipsi hrana. Pentru ca toate aceste urgii să treacă mai repede sau să nu fie atât de cumplite, Dumnezeu mă inspiră să vă dau un singur sfat: popoare, oameni, uniți-vă întru desăvârșire, împăcați-vă cât mai bine, iertați-vă și cheltuiți cât mai mult din energiile rămase pentru a atinge eliberarea în Dumnezeu și fericirea veșnică. Faceți totul acum și aici, în această viață și nu amânați desăvârșirea spirituală pentru o reîncarnare. Făcând tot ceea ce vă stă în putință ținând cu stăruință, fiecare dintre voi se poate mântui.

Pentru a grăbi zidirea Noului Ierusalim construiți-vă pe voi din dragoste și curățenia și din Duh Sfânt, viețuind în fapte bune pentru ca în acest fel să dați prilej ca spiritul din voi să se arate în inima voastră din care să dea afară neadevărul, egoismul și patima distrugerii care atunci când cresc peste măsură, duc la nimicirea omului. În viitor, la această zidire spirituală va fi mult de lucru.Lăcașul închinării sublime ce se va oferi drept pildă întregii lumi se va realiza prin eforturile însumate ale celor aleși și puri.

Oamenii simpli și drepți în inima lor, plini de dragoste pentru Dumnezeu vor fi mult mai grabnic spiritualizați, dacă ei vor trăi intens sufletește, consacrând celor materiale o mai mică atenție. Totdeauna cei săraci în dorințe vor fi bogați în mulțumiri. Preafericiți vor fi cei care vor trăi în duhul Dumnezeiesc. Mai ales aceștia vor vedea că simplitatea și puritatea vieții nu înseamnă sărăcie interioară, ci este din contra, o nebănuită comoară spirituală.

Cei simpli și buni dețin o superioritate sufletească nebănuită. Multe sunt enigmele sufletului omenesc și acestea sunt foarte greu de descifrat pentru acela care nu recurge la cunoașterea de sine. Ființa umană nu-și poate descoperi Creatorul și nu-i poate înțelege câtuși de puțin opera, decât dacă se descoperă pe sine în străfundurile tainice ale ființei sale. Pentru a ajunge la divina desăvârșire, fiecare om trebuie să urmărească să se cunoască cât mai bine pe sine. Toate acumulările materiale dispar odată cu moartea fizică a omului, în timp ce însușirile spirituale și experiențele omului se adună în spirit pentru veșnicie.

Credința de nezdruncinat în Supremul Divin este secretul existenței nemuritoare în spirit. Credința face ca puterea lăuntrică a ființei să devină nemărginită ajutând-o să se desăvârșească prin unirea cu Dumnezeu în eternitate. Prin credința binefăcătoare, fermă, omul poate atinge fericirea divină.

Isus spune: " De veți avea credință numai cât un grăunte de muștar, toate le veți împlini, și veți zice muntelui acesta să se arunce în mare, muntele se va arunca". În aceste cuvinte ni se descoperă taina puterii credinței. Adevărul este că în timpurile care vor veni, pe tot globul, puțini vor fi oamenii care vor avea credință, iar aceia care nu vor avea credință vor fi dinainte morți, deși vor continua să trăiască trupește, fiindcă ei vor înceta să mai aibă legătura conștientă cu Dumnezeu. Cel ferm în credința sa, chiar și când există trupește, constată că toate minunile îi sunt cu putință și astfel ajunge să se dezlege de materie și legile ei, devenind atotputernic prin trăirea sa spirituală, care îl va revela chiar și pe Dumnezeu.

Prin puterea credinței binefăcătoare apar darurile lui Dumnezeu în om. Prin puterea credinței omul se simte de ce trebuie să facă binele și ajunge sorească cu ardoare, acționând astfel cât mai des, asemenea creatorului său. Grație credinței sale neobișnuite, infinitele puteri cerești îi vin totdeauna în ajutor și de la acest punct viața lăuntrică a omului începe să fie din ce în ce mai fericită. Prin intermediul poporului român ales, Bunul Dumnezeu va vorbi oamenilor de pe tot pământul trimițându-i pe cei aleși din mijlocul acestui popor în ajutorul celorlalte ființe omenești, pentru a le ajuta să se ridice la o viață superioară și la desăvârșirea dumnezeiască. Pentru Tatăl Ceresc orice suflet omenesc este foarte scump, deoarece în centrul acestuia sub forma SPIRITULUI, se află o scânteie din Dumnezeu.

Dacă omul va ajunge să creadă cu tărie că toate puterile și ajutorul îi vin de la Dumnezeu, atunci el supune întreaga sa ființă Divinului. Abia atunci viața spirituală a omului scoate la iveală izvoare nesecate de dăruire și dragoste și o mulțime de însușiri alese cum ar fi supunerea, umilința, evlavia, sârguința, bunul simț, recunoștința, respectul, nădejdea. Toate acestea și multe altele înfloresc prin credință.

Căci altfel, cum vei iubi ceea ce nu există și cum te vei supune, dacă nu ai ferma convingere a existenței acelei Puteri Divine căreia i te supui, sau față de care vrei să-ți arăți recunoștința? Mulți spun că nu au credință, dar într-un asemenea caz, de fapt, ei mărturisesc credința lor negativă, distructivă.

În asemenea cazuri existența credinței contrare este dovedită chiar prin negație. Gradul de credință al fiecăruiui om crește sau scade prin manifestarea acesteia în diferite împrejurări.

Toate cele ce v-am spus aici sunt pe deplin adevărate și în timpurile care vor veni, țara cea aleasă de Bunul Dumnezeu va fi focarul redresării spirituale de pe fața pământului. Minunile fără de număr ce se vor face în această țară și tainele ce se vor descoperi în vremurile ce vor veni în acele locuri, vor face popoarele lumii să cerceteze pline de dăruire misterele dumnezeiești.

În România, Dumnezeu va face cu putință apariția unor mari miracole pentru acei aleși să-l descopere, iar necredincioșii să se întoarcă la credință cât mai repede. În acest popor ales al românilor Dumnezeu a pus o inimă caldă și iubitoare, firea oamenilor fiind deschisă să descopere cu ușurință calea către desăvârșire, aproape toți fiind capabili să lumineze celelalte popoare prin darurile divine pe care le dețin.

În acele timpuri viitoare, poporul român, propovăditor al înțelepciunii divine va fi o gazdă primitoare plină de dragoste ce se va manifesta fără pic de viclenie și pe întreg teritoriul va fi belșug uimitor, pentru ca toți pelerinii ce vor veni să poată fi îndestulați.

Sediul Crucii Roșii Internaționale se va stabili la București, în Noul Ierusalim, deoarece descoperirile acestui popor pe linie de medicină și sănătate vor fi extraordinare, situând, de asemenea, această țară pe primul loc în lume. Tot în România vor lua ființă instituții filantropice și administrative absolut noi, cum nu au fost niciodată pe acest pământ, de inspirație divină, care vor urmări trezirea puterilor ascunse din om și amplificarea înzestrărilor spirituale divine.

Poporul evreu va fi aproape singurul care se va opune cu îndârjire influenței binefăcătoare crescânde a poporului român cunoscător al Tainelor Dumnezeiești, dar în finalul acestei lupte se va convinge chiar el că adevărul susținut de poporul român este una cu Dumnezeu și apoi nu va mai lupta împotriva divinității.
(N.R. Biblia zice următoare: "Iată că iți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt Iudei și nu sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină și se inchine la picioarele tale, și să știe ca te-am iubit. / Fiindcă ai păzit cuvântul răbării Mele, te voi păzi și Eu de ceasul incercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului." Apocalipsa 3,9-10. Este oare acest pasaj referitor la acest miracol vestit pentru România?)

Purtătorii de duh sfânt și marii iluminați din anumite puncte ale globului pământesc vor mărturisi la rândul lor realitatea adevărului propovăduit de poporul român, reconfirmându-l cu toată puterea.

Înainte de a ajunge aici însă, această țară aleasă va trece prin mari frământări care vor pune lumea la grea încercare. Acest popor ales va trece înainte de a ajunge aici prin trei mari încercări. Sfârșitul acestor încercări va fi marcat de un dezastru planetar produs de cutremure care va îngrozi aproape întreaga lume (Vedeți aici textul profețiilor hopi de Lee Brown reprodus mai sus în original N.R.). De asemenea, tot atunci cei foarte bogați își vor pierde averile.

În acele timpuri viitoare, pe pământul ales al României, Noul Ierusalim se va zidi deci în două feluri: spiritual și material. În acele timpuri viitoare, mai marii popoarelor lumii pământene se vor uni pentru a realiza o înțelegere globală de ajutor mutual și vor centraliza sistemul monetar pentru a dirija cât mai bine viața administrativă la nivelul întregii planete. În acele vremuri viitoare, va apare o forță armată ce va fi educată și unificată pentru a fi universală, prezentând un caracter internațional. Poporul indian va fi fericit să cunoască și să ajute poporul român în misiunea sa planetară. Grație relațiilor de prietenie ce se vor lega cu toate țările de pe fața pământului, România va scăpa ca prin minune din conjunctura războaielor. În timpurile ce vor veni, America de Nord și de Mijloc vor ajunge să fie în cea mai mare parte un gigantic cimitir. Aceasta se va întâmpla tocmai în ajunul unor planuri de dominație prin care se va urmări supremația asupra întregii planete. Unică în acțiune și care se va abține să ia parte la punerea în practică a frumoaselor idei și a înfăptuirilor globale ce vor avea loc, va fi Anglia, însă părerea ei nu va fi luată în considerare, deoarece la scurt timp după aceea ea va ajunge să fie stăpână numai asupra insulelor ei. Coloniile care-i aparțin vor fi în totalitate redate libertății în viitor.

Chiar dacă vă uimesc cele afirmate de mine, să nu mire pe nimeni de ceea ce se va întâmpla, deoarece fiecare are ceea ce merită, în final dreptatea, adevărul și lumina spirituală triumfând. Deși trâmbițele adevărului vor suna pretutindeni, mai ales pe pământul Noului Ierusalim - România, va fi dusă lupta cea mai aprigă." (Sublinierile ne aparțin.)

Revelații din tradiția catolică

Johannes Friede Călugăr austriac (1204-1257) despre semnele vestitoare:
"Când marele timp va sosi, atunci când omenirea va fi în fața marei și durei judecăți, acesta va fi precedat de umbra unor schimbări evidente în natură. Diferențele dintre căldură și frig vor deveni mai accentuate, furtunile vor avea urmări și mai grave, catastrofale, cutremure vor distruge regiuni largi, iar mările vor inunda ținuturile joase.

Nu toate vor fi datorate cauzelor naturale, omenirea va intra până în rărunchii pamântului și se va ridica până la înălțimea cerurilor, jucându-se iresponsabil cu propria existență. Înainte ca forțele nimicirii să-și împlinească planul, universul va fi aruncat în dezordine și epoca fierului (tehnologică n.r.) se va nărui în abis. Când nopțile vor fi și mai reci iar zilele fierbinți, o viață nouă va începe în natură. Căldura înseamnă radiație din pământ, frigul este din cauza pălirii soarelui.

Câțiva ani încă și vei fi îngrijorat de faptul că soarele și-a pierdut din tărie. Atunci când însăși lumina ta artificială nu va mai funcționa, marele eveniment din ceruri va fi aproape."

De aici mai departe Biblia oferă informații despre Judecata noastră comună, din vremurile cele din urmă. Interesante sunt însă profețiile călugărului Padre Pio, care -precum alți vizionari profetici acceptați sau chiar canonizați- ne dă sfaturi exacte despre ce și cum trebuie să facem.

Padre Pio
călugăr și preot italian (1887-1968) care avea darul viziunii și cel numit Stigmata. Selecții dintr-o scrisoare particulară adresată comisiei Heroldsbach, constituită pentru a proba veridicitatea sau credibilitatea profețiilor sale, revelate -după Padre Pio- de Însăși Isus Christos:

"- Furtuni de foc vor coborî din ceruri și se vor întinde pe toată suprafața pământului!
- Uragane, climat rău și cutremure vor acoperi fața pământului timp de 2 zile.
- O ploaie de foc neîntreruptă va veni!
- Va începe în timpul unei nopți foarte reci.
Toate acestea pentru a dovedi că Dumnezeu este Stăpânul Creației.*

Noaptea va fi foarte rece. Vântul va urla. După o perioadă de timp un tunet va bubui.
- Încuiați toate ușile și toate ferestrele.
- Nu vorbiți cu nimeni din afara casei.
- Îngenunchiați în fața unui crucifix,
- pocăiți-vă pentru păcatele voastre și rugați să vă fie dăruită protecția Mamei Mele.
- Să nu vă uitați afară în timpul cutremurului (
care va urma n.r.), deoarece furia Lui Dumnezeu e sfântă! Isus nu vrea să privim furia Lui Dumnezeu, deoarece furia Lui Dumnezeu trebuie contemplată cu frică și tremurând.

- Cei care nesocotesc aceste sfaturi vor fi uciși într-o clipire.
- Vântul va purta cu el gaze otrâvitoare, care vor fi împrăștiate pe toată fața pământului.
- Cei care vor deveni suferinzi și vor muri fără nicio vină, vor fi cu Mine în Împărăția Mea. - Satan va trimfa!**
- Dar după 3 zile cutremurele și focul vor înceta.
- În ziua următoare, soarele va străluci iară și îngeri vor coborî din ceruri și vor răspândi spiritul păcii pe pâmânt.
- Un sentiment nemărginit de gratitudine va inunda pe aceia care vor supraviețui apropiata pedepsire, această cea mai teribilă încercare de la Creație încoace, cu care Dumnezeu va vizita pământul.

Această catastrofă va veni asupra pământului ca un fulger! Moment în care lumina zorilor va fi înlocuită cu bezna întunericului!
- Nimeni să nu iasă afară din casă,
- sau să se uite afară pe fereastră pornind din acel moment.

EU Însumi voi veni în mijlocul tunetului și fulgerului. Cei răi
(sticații, smintiții n.r.) Îmi vor privi Inima Diivină. Va fi mare confuzie datorită întunericului acesta răspândit, în care întreg pâmântul va fi înfășurat, și mulți, foarte mulți, vor muri de frică și disperare. "
--------------------------
* Influentul cult satanist al masonilor, adepți aprigi și ai evoluționismului, pretind că lucifer, îngerul căzut, este așazisul stăpân și "mare arhitect" al Creației. N.R.
** Se știe din Biblie și din alte profeții, că porțile iadului vor fi deschise și Îngerul Distrugeri va fi lăsat liber pe fața pământului, o forță răzbunătoare oarbă, care nu face nicio diferență când taie și spânzură.


Pentru cine mai vrea probe despre Mesia

"Yarim Ha'Am Veyokhiakh Ședvaro Vetorato Omdim " Va ridica poporul și va dovedi că Legea și Cuvântul Său sunt adevărate. Marele Rabin Kaduri din Ierusalim, scrie, înainte de a muri, pe un bilețel secret, numele Lui Mesia: Ieșua adică Isus Christos!!!

Mare scandal în Israel, mai ales că învățatul a precizat și un termen aproape exact al Revenirii și anume nu mult timp după decesul lui Șaron Ariel (care actualmente, după un atentat prin otrăvire se află în stare de comă).

Cu toate că Rabinul Kaduri a fost foarte respectat, peste 200 000 de oameni însoțindu-l pe ultimul său drum, multe voci vorbesc de un fals și impostură. Nimic nou. Tipica panică de încheiere a sezonului. Satana nu mai are mult timp pentru a încerca să pună mâna pe Ierusalim și întreaga planetă.

 

 

 

Să nu spuneți că n-ați știut!

Mărturia lui Aaron Russo despre anihilarea națiunilor și înrobirea oamenilor

Partea a treia a interviului cu Aaron Russo, o persoană calificată să ne spună Adevăruri din lumea politică, bancară și media. Expune cabala elitelor neomarxiste din marea finanță, pentru impunerea unui guvern mondial în slujba unor elite plutocrate de multimiliardari sataniști. La scurt timp după acordarea acestui interviu, Aaron Russo a murit subit. Îți mulțumim pentru mărturia ta Aaron!


Sundar Singh (1889-1929) a fost un sfant indian, convertit la Crestinism. El a intreprins o călătorie prin Europa, incluzând și Romania. Cu această ocazie, a facut mai multe revelații despre viitorul României, revelatii aproape incredibile la acea vreme. Azi știm mai multe și puzzle-lul lăsat de Sundar Singh se autocompletează vertiginos, pe zi ce trece.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<
Rabinul Y. Kaduri la 108 ani

 

 

* N.B. Acest discurs al lui Robert Welch a fost ținut la o reuniune festivă a John Birch Society în 1971 și nu în 1958, așa cum este afișat în titlul clipului.

 

 

Publicitate

Motto:

"Numai micile secrete trebuiesc bine protejate. Cele mari sunt păstrate secret de incredulitatea publică"

- Marshall McCluhan 1911-1980 Scriitor, educator și filosof canadian, un important deschizător de drumuri în știința comunicației, prin teoria mediilor. A forjat termenul de "sat global" (global village) și a introdus noi formule de gândire de genul transformării unui clișeu într-un arhetip, inspirându-se aici și din opera lui Eugen Ionesco din piesa "Cântăreța cheală". (Ironia soartei: exact acest mecanism media, această artă a "teatrului global" este folosită azi și în imprimarea în occident a unei imagini negative a românilor și României în țări precum Germania, Austria, Franța etc.)

++++++++++++++++